HYPERINTELLIGENT ALIENS OÜ

TARTUS TEGUTSEV TARKVARAETTEVÕTE

Ettevõtte asutajal Targo Tennisbergil on 20 aastat dokumendihalduse ja asjaajamise probleemide lahendamisega seotud tarkvara arendamise kogemust. Aastal 2016. jõudsime punkti, kus erinevate huviliste soovide täitmiseks oli otstarbekas kaasata ka teisi kogemustega tegijaid ning asutada tarkvara arendamisele spetsialiseerunud ettevõte. Nii sündis Hyperintelligent Aliens OÜ.

Tänaseks oleme kasvanud ettevõtteks, mille tegemistega on seotud kümmekond inimest. Loome tarkvara, mis aitab korraldada organisatsioonisiseseid protsesse: asjaajamine, dokumendihaldus, projektijuhtimine, tööülesannete jagamine ja muu sellega seonduv.

DOKUMENDIHALDUSE PLATVORM A-DOK

Meie peamine toode on dokumendihalduse ja asjaajamise platvorm A-Dok. Sageli juhtub, et organisatsiooni kasvades kaob kontroll dokumentide üle: nende erinevad versioonid ringlevad e-kirjades, neid salvestatakse erinevatele võrguketastele ja töötajate enda arvutitesse, kuni keegi ei tea enam täpselt, milline variant on kehtiv ja kes kõike seda peaks üle vaatama. Meie missioon on selles kaoses korda luua: et ükski dokument ei läheks kaduma ja ükski tööülesanne ei jääks täitmata.

A-Dok on vaba tarkvara - sul on võimalik saada endale selle lähtekood ning sellesse ise soovi korral muudatusi teha. Meie ärimudel on pakkuda platvormile konsultatsiooni ja juurutamise abi ning realiseerida spetsiifiliste juurdearenduste tellimusi.

Hyperintelligent Aliens OÜ eesmärgiks on lahendada kogu Eesti dokumentidega seotud probleemid. Meie põhimõtteks on, et me ei jäta oma kasutajaid kunagi hätta, vaid leiame lahenduse igale situatsioonile, mis tarkvara kasutamisel ette tuleb. Meil on tuhandete kasutajate ja miljonite dokumentide ning tööülesannetega kliente, kellega oleme viljakat koostööd teinud juba üle kümne aasta.

Meie klientide sekka kuuluvad:

 • Haridus- ja Teadusministeerium

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutused:

  • Keeleamet
  • Haridus- ja Noorteamet
  • Rahvusarhiiv
  • Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
  • Eesti Keele Instituut
  • Eesti Kirjandusmuuseum
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad riigigümnaasiumid
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad hariduslike erivajadustega laste riigikoolid
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad kutseõppeasutused
 • Keskkonnaministeerium

 • Keskkonnaministeeriumi haldusala asutused:

  • Keskkonnaagentuur
  • Loodusmuuseum
  • Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
  • Maa-amet
  • Keskkonnaamet
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

 • Elering AS

 • DPD Eesti AS

 • GPV Estonia AS (endine Enics Eesti Aktsiaselts)